Ledenvergadering met afsluitend buffet

Op zaterdag 18 november kwamen 33 leden bijeen in een zaal in Lichtmis voor de algemene ledenvergadering van de club. Net na 15.30 opende de voorzitter de vergadering door iedereen welkom te heten. Speciaal woord van welkom voor degenen die voor het eerst waren. De notulen van 2016 werden voorgelezen waarna de voorzitter verslag deed van het afgelopen jaar. De ombouw naar Cabrio Club Vechtdal is goed verlopen, inschrijving bij KvK, het aanpassen van de site, de kwaliteit van de foto’s en verslagen, de filmpjes van de ritten, de club in de media, alles kwam langs.

De evenementen secretaris heeft een verslag van de enquête laten zien. We zijn blij met al die vrijwilligers die een evenement voor de club willen organiseren, en die dat het afgelopen jaar ook weer hebben gedaan.

De penningmeester heeft verslag gedaan van het financiële gedeelte en daarbij een begroting op papier gebruikt zodat iedereen ook inzicht had in de cijfers. Helaas kon de kascontrole commissie, door ziekte nog geen verslag aanleveren, maar dat kan de komende maand nog.

De begroting is gepresenteerd voor 2018. Daarbij is ook een fors bedrag opgenomen voor de Lustrum viering. We willen alle leden de kans geven mee te doen. We stellen dus geen limiet aan het aantal deelnemers.

De evenementen kalender van 2018 bevat weer 14 evenementen waarvan de vroege vogel rit een nieuwkomer is. Zie voor de totale agenda de pagina “agenda”

Aan 8 personen kon vandaag de verenigingsspeld uitgereikt worden. De andere organisatoren van ritten krijgen hem op een ander moment omdat ze niet aanwezig konden zijn.

In de rondvraag kwamen vragen over de datum van de meerdaagse, vrouwen in het bestuur, volgorde van aftreden, en nog wat andere zaken langs. Deze gaat het bestuur in de eerstvolgende vergadering bespreken.

Om 16.30 werd de vergadering besloten en kon het buffet beginnen. We hebben heerlijk zitten smullen van al die heerlijke visgerechtjes, de Chinese gerechten, het toetjesbuffet en de gezellige contacten die er weer waren. Er zijn dames aan de dames app groep toegevoegd, plannen voor volgend jaar besproken, links op facebook, filmpjes op sites bij sponsors, restauratie projecten, nieuwe aanschaf, kortom het ging ook over cabrio’s, kleinkinderen, oppassen en het genieten van onze hobby.

Buffet

Zaterdagavond 24 oktober hebben we het cabriojaar 2015 afgesloten met een buffet bij de Hongerige Wolf.

Om 19.30 waren vele leden al aanwezig en kregen ze hun eerste drankje. Paul heette iedereen welkom en sprak het programma even door zodat iedereen wist wanneer de foto en filmpresentaties in het programma ingepast werden. Vlees, Vis warme en koude groenten er was voor ieder wat wils. Na de eerste buffetronde werd er terug gekeken op alle evenementen. Daarbij werden de sponsors ook belicht die het afgelopen jaar de verschillende evenementen mogelijk gemaakt hebben. Auke en Femmy zijn bedankt voor de organisatie van de Frieslandrit en het op de site zetten van foto’s. Ze kregen daarvoor de clubspeld overhandigd. Na de tweede ronde van het buffet is het programma van 2016 gepresenteerd en zijn er organisatoren bij gezocht. Dat ging wonderwel snel. Op een enkele rit na zijn de organisatoren bekend. Net voor de opening van het toetjesbuffet werd de sneakpreview van het autoweek filmpje getoond. Iedereen was enthousiast en Harry werd bedankt voor zijn inzet hierbij. Op donderdag komt het filmpje op autoweek tv. Via youtube kun je de autoweek filmpjes vinden. Bij de afterparty werd er nog lang nagepraat en werden er ook al plannen gemaakt om elkaar tijdens de winter nogmaals te ontmoeten. Zelfs op de parkeerplaats bleek het afscheid nemen moeilijk. We hebben een fantastische avond gehad met sponsors, organisatoren en leden en kunnen terug kijken op een bijzonder goed jaar.

Voorlopig houden we jullie bezig met een enquette en met de Nieuwsbrief. En zoals Frank in een app schreef het is zo weer voorjaar.

Sponsors

Dit jaar is het voor het eerst dat we structureel gebruik willen maken van inkomsten die we door sponsoring binnen krijgen. In een tijd waarbij het ook niet erg fantastisch gaat in de auto branche zijn we dan ook heel blij met de financiële ondersteuning van deze sponsors. Zonder hun lukt het niet om de evenementen kostendekkend te organiseren voor zo’n laag bedrag.

zomerautologo

Naast de drie hoofdsponsors die op de voorpagina prijken zijn we ook blij met al die kleinere sponsors die onder de button sponsors op de site staan. Ze maken het mogelijk om vanuit hun zaak te starten, verzorgen de koffie met gebak, bieden hun ruimte en hulp aan voor evenementen of maken het mogelijk om eens een prijsje beschikbaar te stellen.

Cabriohoeve       cabriocentrum nederland

Autobedrijf Gerritsen Apeldoorn

Autobedrijf Gerritsen Apeldoorn

AST

Bedankt allemaal voor jullie steun in 2015