Ledenvergadering en heerlijk buffet geslaagde afsluiting seizoen 2018

De algemene ledenvergadering werd zaterdag 17 november gehouden. Ook dit keer weer in het mooi centraal gelegen restaurant Fusion Plaza, onder ‘de rook’ van de voormalige watertoren bij de Lichtmis. De opkomst was erg goed te noemen. Maar liefst  40 leden hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen. Onder de vakkundige leiding van interim voorzitter Harry Link (Paul Spit genoot van een vakantie op de Nederlandse Antillen),  werd de vergadering stipt om 16:00 uur geopend. Na het bespreken en accorderen van de notulen van de ALV van 2017, volgden de jaarverslagen van de voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden luisterden aandachtig naar wat de bestuursleden te zeggen hadden over het afgelopen seizoen en werden visueel bediend met een verhelderende presentatie via de beamer.

Het verslag van voorzitter Paul Spit, gelezen door Harry Link, werd met een warm applaus voor de voorzitter afgesloten. Robert Grootelaar deed verslag van de evenementen van het afgelopen seizoen. Hij deed o.a. uit de doeken welke zaken er in het afgelopen jaar waren opgevallen. Na het presenteren van het financiële verslag door  penningmeester Harry Link  werd de leden gevraagd de bevindingen van de kascommissie goed te keuren. Dat gebeurde unaniem en dat betekende tevens dat ze het bestuur de onvoorwaardelijke steun gaven om op de ingeslagen weg door te gaan. Marjan Jakobs en Jan Buining hebben zich bereid verklaard om het komende jaar als kascommissie op te treden.

Al met al kan gesteld worden dat de drie kernwoorden van de visie van onze club – geborgenheid, betrokkenheid en gezelligheid –  bij alle evenementen sterk aanwezig zijn en de voornaamste reden zijn voor de leden om lid te zijn en te blijven van onze club. Iets wat bij zich ieder evenement weer uit, door de altijd grote opkomst. Veel leden kijken dan ook al reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.

Na de verslagen van voorzitter, secretaris en penningmeester volgde het agendapunt met betrekking tot de verandering van de bestuursindeling. Aangezien Paul Spit heeft aangegeven zijn taak als voorzitter te willen neerleggen, heeft Harry met ingang van deze ALV het stokje overgenomen. Auke Wiersma heeft zijn bestuurstaken neergelegd en werd door Harry met een leuk cadeau bedankt voor zijn bewezen diensten. Paul neemt voor één jaar de taken van Auke in het bestuur over. Robert blijft als secretaris de coördinatie van de evenementen op zich nemen en Hans van der Veen blijft als bestuurslid algemene zaken zijn taken vervullen binnen het bestuur. Resteert nog de taak van penningmeester, waarvoor in de afgelopen maanden een sollicitatieprocedure was uitgezet onder de leden. Het bestuur was verheugd om Inge Hulsmeijer als nieuw bestuurslid en tevens penningmeester te kunnen voordragen. De leden waren het unaniem eens met de voordracht , zodat ook Inge nog tijdens de ALV plaats kon nemen achter de bestuurstafel. Aansluitend werd door het bestuur ook gehoor gegeven aan de wens van de leden, zoals geuit tijdens de ALV van 2017, om inzage te geven in de volgorde van herverkiezing van de bestuursleden.

Het volgende agendapunt was de presentatie van de evenementenkalender door Robert. Hierbij werd duidelijk dat er het komende seizoen geen 13, maar 12 evenementen gepland staan. Hierdoor is tijdens de vakantieperiode in de zomermaanden   de interval tussen de evenementen wat langer. Het bestuur heeft voor 2019 twee nieuwe evenementen op het programma gezet, namelijk de ‘Ladies Ride/Man’s Pride’ op zaterdag 15 juni  en de ‘Triple-Split Rit’  op zaterdag 10 augustus. Onder het tabblad Agenda  op de site is de volledige evenementenkalender vinden.

Na de rondvraag vond de uitreiking van de verenigingsspelden plaats. Die eer is weggelegd voor de leden die zich het afgelopen seizoen verdienstelijk hebben gemaakt door het organiseren van bijvoorbeeld een clubevenement. In totaal mocht Harry 13 leden verrassen met een speldje.

Exact één uur na de start van de vergadering,  en dus ook mooi op schema,  bedankte Harry de leden voor hun aanwezigheid en nodigde hen uit om deel te nemen aan het geweldige buffet. Een gezellige en smaakvolle afsluiting van het seizoen.  Rond 19:15 uur werd uitvoerig afscheid van elkaar genomen en vertrok iedereen voldaan, en met enige weemoed, richting huis.

Ledenvergadering met afsluitend buffet

Op zaterdag 18 november kwamen 33 leden bijeen in een zaal in Lichtmis voor de algemene ledenvergadering van de club. Net na 15.30 opende de voorzitter de vergadering door iedereen welkom te heten. Speciaal woord van welkom voor degenen die voor het eerst waren. De notulen van 2016 werden voorgelezen waarna de voorzitter verslag deed van het afgelopen jaar. De ombouw naar Cabrio Club Vechtdal is goed verlopen, inschrijving bij KvK, het aanpassen van de site, de kwaliteit van de foto’s en verslagen, de filmpjes van de ritten, de club in de media, alles kwam langs.

De evenementen secretaris heeft een verslag van de enquête laten zien. We zijn blij met al die vrijwilligers die een evenement voor de club willen organiseren, en die dat het afgelopen jaar ook weer hebben gedaan.

De penningmeester heeft verslag gedaan van het financiële gedeelte en daarbij een begroting op papier gebruikt zodat iedereen ook inzicht had in de cijfers. Helaas kon de kascontrole commissie, door ziekte nog geen verslag aanleveren, maar dat kan de komende maand nog.

De begroting is gepresenteerd voor 2018. Daarbij is ook een fors bedrag opgenomen voor de Lustrum viering. We willen alle leden de kans geven mee te doen. We stellen dus geen limiet aan het aantal deelnemers.

De evenementen kalender van 2018 bevat weer 14 evenementen waarvan de vroege vogel rit een nieuwkomer is. Zie voor de totale agenda de pagina “agenda”

Aan 8 personen kon vandaag de verenigingsspeld uitgereikt worden. De andere organisatoren van ritten krijgen hem op een ander moment omdat ze niet aanwezig konden zijn.

In de rondvraag kwamen vragen over de datum van de meerdaagse, vrouwen in het bestuur, volgorde van aftreden, en nog wat andere zaken langs. Deze gaat het bestuur in de eerstvolgende vergadering bespreken.

Om 16.30 werd de vergadering besloten en kon het buffet beginnen. We hebben heerlijk zitten smullen van al die heerlijke visgerechtjes, de Chinese gerechten, het toetjesbuffet en de gezellige contacten die er weer waren. Er zijn dames aan de dames app groep toegevoegd, plannen voor volgend jaar besproken, links op facebook, filmpjes op sites bij sponsors, restauratie projecten, nieuwe aanschaf, kortom het ging ook over cabrio’s, kleinkinderen, oppassen en het genieten van onze hobby.

Afsluiting cabrioseizoen

Op 29 oktober hebben we het cabrioseizoen met een heel gezellig buffet afgesloten. Voorafgaand hebben we een “leden vergadering” gehouden waarbij de opkomst hoog te noemen was. Een verdubbeling van buffetgasten t.o.v. het vorig jaar geeft al aan dat de betrokkenheid bij de club groot is en dat de leden de sfeer en de betrokkenheid erg waarderen. We zijn blij met een groep jeugdigen die bij ons nu ook een plekje gevonden hebben en dat de groep vaste gasten groeit. Het komend jaar staan er 13 evenementen met organisatoren al vast. Dat is ontzettend positief. Zoveel leden die graag iets voor de club willen organiseren. Het bestuur is met twee nieuwe leden uitgebreid. Auke voor de media en Hans voor juridische zaken. Hier de sfeerplaatjes.

Buffet

Zaterdagavond 24 oktober hebben we het cabriojaar 2015 afgesloten met een buffet bij de Hongerige Wolf.

Om 19.30 waren vele leden al aanwezig en kregen ze hun eerste drankje. Paul heette iedereen welkom en sprak het programma even door zodat iedereen wist wanneer de foto en filmpresentaties in het programma ingepast werden. Vlees, Vis warme en koude groenten er was voor ieder wat wils. Na de eerste buffetronde werd er terug gekeken op alle evenementen. Daarbij werden de sponsors ook belicht die het afgelopen jaar de verschillende evenementen mogelijk gemaakt hebben. Auke en Femmy zijn bedankt voor de organisatie van de Frieslandrit en het op de site zetten van foto’s. Ze kregen daarvoor de clubspeld overhandigd. Na de tweede ronde van het buffet is het programma van 2016 gepresenteerd en zijn er organisatoren bij gezocht. Dat ging wonderwel snel. Op een enkele rit na zijn de organisatoren bekend. Net voor de opening van het toetjesbuffet werd de sneakpreview van het autoweek filmpje getoond. Iedereen was enthousiast en Harry werd bedankt voor zijn inzet hierbij. Op donderdag komt het filmpje op autoweek tv. Via youtube kun je de autoweek filmpjes vinden. Bij de afterparty werd er nog lang nagepraat en werden er ook al plannen gemaakt om elkaar tijdens de winter nogmaals te ontmoeten. Zelfs op de parkeerplaats bleek het afscheid nemen moeilijk. We hebben een fantastische avond gehad met sponsors, organisatoren en leden en kunnen terug kijken op een bijzonder goed jaar.

Voorlopig houden we jullie bezig met een enquette en met de Nieuwsbrief. En zoals Frank in een app schreef het is zo weer voorjaar.

In the spotlights

IMG_20151013_183927

Volgende week komen wij als club  in “the spotlights” te staan. Autoweek publiceert in week 44 het artikel. 5 pagina’s vullen dan hun blad met wat wij anders vinden aan de ND dan aan onze eigen MX5.

Vorige maand werkten vier leden mee aan een test van de nieuwe Mazda Mx5 ND. Op de hei bij Apeldoorn reden we deze cabrio om hem te vergelijken met onze eigen MX5. Van alle generaties hadden we een vertegenwoordiger in het testteam. Joop rijdt een gele NA, Gerard een NB, Paul heeft een NC, Harry een NC roadstercoupe en Autoweek nam de nieuwe ND mee. Dat gaf mooie plaatjes en commentaren. Harry doet zijn uiterste best op een sneak preview te krijgen van het filmpje zodat we dat ook kunnen vertonen op het buffet.

Daarnaast komen vier leden in het zonnetje te staan op het buffet. Ze hebben zich als vrijwilliger onderscheiden door het organiseren van een evenement, of door het versturen van de verjaardags kaarten, of door het maken van foto’s en deze op de site zetten. Han, Inge, Auke en Femmy bedankt voor alles wat jullie voor de club gedaan hebben.

Ook de sponsors komen in the spotlight. Zij maken het mogelijk dat wij al de evenementen low budget kunnen organiseren.

Fix and Go, Bleeker en de Jong, AST Dedemsvaart, Cabriocentrum Nederland, de Cabriohoeve, autobedrijf Misker, en Zomerauto bedankt voor de sponsoring in 2015 in welke vorm dan ook. We hopen ook in 2016 weer een beroep op jullie te kunnen doen.

Cabrio Car Club Hardenberg

We zijn “open” gegaan voor andere cabrio’s dan MX5jes. Inmiddels hebben we een Audi TT, een BMW Z3, een Porsche Boxter S, een Peugeot 307CC en nog 2 MGs nieuw bij de club. Het ledenaantal staat nu op 28. Dick geeft alle MX5 bezitters een gratis lidmaatschap kado als ze hun auto bij hem in onderhoud hebben. Nu hebben we dus al 6 leden uit de omgeving Apeldoorn. Wilt U ook lid worden, klik dan hier.

Voor alle andere cabrio’s zoeken we nog een naam voor de club.Die komt dan als ondertitel onder MX5 ownersclub te hangen. De naam is Cabrio Car Club Hardenberg geworden. Dewy heeft ons al verschillende ontwerpen laten zien. Daar gaat ze nu mee verder.

In september zijn we weer te gast geweest bij Harry Koerhuis. Harry Link en Paul hebben hun auto’s van de onderkant geinspecteerd en met tectyl bijgespoten. Ook de nieuwe audi van Ed ging even de brug op. Alles zag er perfect uit en omdat deze auto niet buiten komt in de winter, geen tectyl. De dames zijn gaan schoppen in Hardenberg en kwamen omstreeks 17.00 uur weer naar Dedemsvaart. Jerry was al eerder daar aangekomen om lekker bij te kletsen en ook Hans kwam langs om wat foto’s te maken die later op de dag terug kwamen in een presentatie over ons Lustrum jaar.

Daarna lekker genoten van het buffet. Han en Inge hadden zich ook aangesloten bij het gezelschap. Het was goed om hun weer te spreken na het ongeluk op de terugweg van hun vakantie.

In de Herfst een leuke rit gereden die we op 8 juli ook al reden. Deze last minute rit had maar een deelnemer. Paul. Hij en Anneke hebben genoten van de Herfstkleuren op de postbank, de Berg en dal route en het bezoek aan de Gallery in Brummen.

Als secretaris publiceert hij vanaf zijn nieuwe smartphone meer op facebook. Hou ook die site in de gaten voor recent nieuws.