over de Cabrio Club Vechtdal

De Cabrio Club Vechtdal kent de oorsprong in het jaar 2008. Op 18 april van dat jaar werd de MX-5 Owners Club Hardenberg opgericht. Natuurlijk door een groepje bezitters van de Mazda MX-5. Vijf jaar later werd naast deze club ook de Cabrio Car Club Hardenberg in het leven geroepen. Om bezitters van een cabrio anders dan de MX-5 ook lid te kunnen laten worden. In 2016 werd besloten om ons voortaan onder één naam te presenteren. Dat werd de Cabrio Club Vechtdal, kortweg CCV. Onder deze naam staan we ook als informele club ingeschreven bij de KvK.

Dat ‘Vechtdal’ heeft nog betrekking op de oorsprong van de club. Verder kan anno nu worden geconstateerd dat de leden uit heel Noord-Oost-Nederland komen en zo af en toe treden ook leden toe die ‘verder uit de buurt’ wonen. De club telt 65 leden. Dat is het maximale aantal en als er meer belangstelling bestaat kunnen aspirant-leden zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Harry Link – voorzitter
Robert Grootelaar – secretaris
Inge Hulsmeijer – penningmeester
Paul Spit – bestuurslid media
Bert Raak – algemeen bestuurslid

Naast maandelijkse ritten (in de periode april tot en met oktober) organiseren we ook tech-dagen en meerdaagse ritten en bezoeken we af en toe restauratiebedrijven. Daarnaast verstrekken we elkaar informatie en hulp om onze cabrio’s in topconditie te houden. Informatie hierover kunt u vinden op deze site.

We zijn een kleine club liefhebbers, die onze passie voor het rijden met cabrio’s met elkaar willen delen. Maar die het bovenal gezellig wil hebben met elkaar. Leuk aan onze club is vooral ook de grote verscheidenheid aan cabrio’s. Natuurlijk maakt een groot aantal Mazda’s MX-5 deel uit van ons cabriobestand, maar ook tal van andere merken en types zijn van de partij. Op deze site is dan ook een volledig overzicht te zien.